Въведение

Добре дошли в сайтa nedelenpazar.com. С посещението си в nedelenpazar.com, вие се съгласявате с по-долните условия за ползване. Тези условия са в сила от 01.03.2021г.
За по- накратко nedelenpazar.com, ще бъде представен като “ние” или само като “Неделен Пазар”, а потребителите на nedelenpazar.com като “вие” в по- долните определения и текстове.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между “Неделен Пазар” ЕООД- Димитровград, ЕИК: ЕИК202958943, гр. Димитровгард, ул. “Илинден ” 10Б, и лицата- ползватели на услугите на сайта www.nedelenpazar.com

Www.nedelenpazar.com е сайт за обяви на стоки от фирми. www.nedelenpazar.com е собственост на Неделен Пазар” ЕООД. В настоящите Общи условия за ползване “Неделен Пазар” ЕООД ще бъде идентифициран и със собствеността си- сайта nedelenpazar.com.


Използване на nedelenpazar.com

Вие използвате nedelenpazar.com “както е” и избирате да го ползвате на ваше собствено желание и се съгласявате със всички условия за ползване описани тук, а ако не желаете да предоставяте данни и информация и да имате достъп до данни и информация, следва незабавно да напуснете сайта.

Злоупотреба с nedelenpazar.com

Ние може да ограничим, дори да прекратим нашата услуга към потребители, които по някакъв начин неприемлив за нас злоупотребяват с услугата предоставяна от nedelenpazar.com. Може да премахнем съдържание, както и да предприемем всякакви правни стъпки към тези потребители.

Отговорност

Ние не можем да бъдем отговорни, ако в даден момент решим, без предварително предизвестие и без условие да прекратим услугата като преустановим достъпа до nedelepazar.com. Ние не сме отговорни за каквато и да е загуба, била парична, интелектуална или свързана с накърнена репутация причинена от това, че сте използвали nedelenpazar.com. Ние не даваме гаранция за постоянен достъп до nedelenpazar.com.

Неделен пазар не приема плащания за стоки на направени поръчки с кредитни карти, банкови преводи, PayPal или каквито и да е други плащания извършени предварително. Ние не сме отговрни за евентуални неполучени пратки от извършени поръчки от на nedelenpazar.com. Отговорност за обработване и изпращане на пратки са на самите търговци, участващи в Неделен Пазар.

Въпреки че контролираме и забраняваме евентуални материали накърняващи личното достойнство и правото на собственост, ние не следва да бъдем държани отговорни за подобни материали.

Компенсации и Права

Nedelenpazar.com е услуга за предоставяне възможност на търговци и да публикуват стоката си за продажба. Ние не носим отговорност за вярността на публикуваните обяви. За нарушени права на интелектуална собственост, патенти, лицензи и защитени марки, моля пишете на [email protected]. Ние уважаваме правото за собственост, то е изконно. Ние ще съдействаме на лица, предприятия и фирми за всякакви претенции или искания, направени от тях или трета страна, възникнали поради нарушението на това Споразумение от вас или вашето нарушение на закон или права на трета страна.

Лични данни

Използвайки nedelenpazar.com, вие се съгласявате със събирането, прехвърлянето, съхранението и използването на личната ви информация от нас на сървъри, разположени във Великобритания, както е описано в нашата политика в секция “Поверителност и лични данни”.

Условия за участие в Неделен Пазар на търговци

Неделен Пазар предоставя достъп до платформата си-nedelenpazar.com на търговци- юридически лица.

Участието на търговци в Неделен Пазар е безплатно. С регистрацията като търговец получавате възможност да добавите собствените си обяви, както и фирмен профил в Неделен Пазар.

За да се регистрирате като търговец е нужно да попълните и изпратите заявлението за участие.

След извъшено плащане, търговецът получава достъп до следните функии на Неделен Пазар.

  1. Добавяне на продукти в избрана категория, определяне на цената им, описание стоката.
  2. Добавяне на информация за фирмата си.
  3. Редактиране на инфромация на продуктите си.

С плащането си на абонамента такса всеки търговец приема условията за участие в Неделен Пазар.

Абонаментната такса е невъстановима. Неделен Пазар може да откаже и безпричинно първоначален достъп на търговец до платформата. След такъв отказ Неделен Пазар възстановява платената такса.

Ако при възникнали технически причини, търговецът няма достъп до услугите предоставяне от Неделен Пазар, той следва да не търси отговорност от Неделен Пазар за пропуснати ползи, финансови обезпечения и възстановяване на част или цялата абонаментна такса.

Неделен Пазар може да ограничи достъпа на търговец към платформата на Неделен Пазар по всяко време, ако търговеца не спазва българското законодателство и условията описани тук или ако търговеца по друг начин накърнява дейноста или работата на Неделен Пазар, начин приет по преценка и убеждение от Неделен Пазар.

Спорове

Всеки Клиент има право да са обърне директно и към компетентните надзорни органи, посочени по долу.

  • ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ: Комисия за защита на потребителите (“КЗП”)

Адрес: гр. София 1000, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24, 0700 111 22

факс: 02 / 988 42 18

Уеб сайт: www.kzp.bg

Спора може да бъде разрешен и чрез онлайн платформата за алтернативно разрешаване на спорове ec.europa.eu/consumers/odr.

Моля следвайте стъпките указани в платформата и ще получите информация кой е компетентния орган за разрешаване на възникналия спор (съобразно предмета на спора). На територията на Р. България като органи за алтернативно разрешаване на спорове действат общи и специализирани помирителни комисия, одобрени със заповед на Министъра на икономиката;

или  винаги можете да се свържете с КЗП чрез подаване на жалба или сигнал в електронна форма https://kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal или на място в КЗП (информация за териториалните гишета и работно време е налична тук: https://kzp.bg/kontakti.)

Категории